Ovdje pronađite svaki CTL certifikat za proizvode Intenze, kategoriziran na sljedeći način: Aromatični amini, bojila, teški metali, PAH (PAK) i sterilnost.